Back to the top

O projekcie

#1

Nature is my Homeland – działania twórcze (rysunek, instalacja, grafika, działanie intermedialne) skupione na pojęciu praojczyzny jaką jest natura, w oparciu o antropologię kultury, historię sztuki, nauki przyrodnicze.
Artyści i naukowcy podczas warsztatów, spotkań, wykładów analizować będą modele obcowania człowieka z przyrodą i ich odbicie w sztuce. Istotną rolę odegra poszukiwanie analogii pomiędzy historycznym i współczesnym rozumieniem natury w kulturze polskiej, serbskiej, niemieckiej i amerykańskiej.

11.nature_is_2019_HD_Dufaj

#2

Twórcy będą zastanawiać się nad ważnymi współcześnie pytaniami: Czy natura jest ponadnarodowa i czy mapy etniczne pokrywają się z biotopami? Czy rośliny są polityczne? Czy można nakreślić inspirujące paralele pomiędzy procesami
zachodzącymi w świecie roślin i w społeczeństwie? Czym jest migracja i kolonizacja żywych organizmów w kontekście rozbudowy miast? Czy przyroda przygląda się historii obojętnie? Czym staje się imaginarium naszej kultury w kontekście schematyzacji postrzegania przyrody? Czy sztuka może uratować Ziemię?

#3

Projekt obejmuje organizację międzynarodowych: WARSZTATÓW/SEMINARIÓW przy udziale specjalistów, artystów, pedagogów i studentów ASP i trzech zagranicznych uczelni; WYSTAW, SYMPOZJUM angażującego uczestników z Polski, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i innych krajów oraz PUBLIKACJĘ monografii.

68.nature_is_2019_HD_Dufaj

#4

Marta Bożyk – koordynator
zespół: Joanna Kaiser
Katarzyna Skrobiszewska
Bogdan Achimescu
Agnieszka Jankowska Marzec
Agnieszka Pletty – koordynator finansowy

Jelena Todorović – administrator w Belgradzie

opiekuni studentów: prof. Anna Bulanda Pantalacci, Hoghschule Trier; prof. Milivoj Pavlović, Serbia, Fakultet Likovnih Umetnosti University of Belgrade; prof. Maria Galbraith, University of Alabama, New College

Prowadzący warsztaty na Podhalu – Thomas MoeckerSebastian Goegel

wykłady:

prof. Bartosz Płachno UJ – The Migration of Plants;  prof. Jelena Todorovic FLU – How nature and space shaped the city; dr Agnieszka Jankowska – Marzec The Nature in Art; prof.Marysia Galbraith Handmade Nation: Arts and Crafts Movements and National Identity and Rooted in Place: Family Heritage and Homeland in the Polish Diaspora

kuratorki wystawy The Vistula is burning: Katarzyna Skrobiszewska, Magdalena Lazar

kurator wystawy The Elements w Krakowie: Marta Bożyk
liderzy warsztatów Zielona Miejska Partyzantka Bogdan Achimescu i Elżbieta Wysakowska Walters 
redaktor publikacji podsumowującej projekt: Agnieszka Jankowska Marzec 
projekt katalogu: Jakub Sowiński
zdjęcia: Edyta Dufaj, Karol Pałka, Natalia Wiernik, Svietlana Volić
projekt strony www: Barbara Janczak Morf Studio

WARSZTATY I na Podhalu, prowadzone przez zaproszonych artystów dla grupy studentów ze wszystkich instytucji partnerskich, podejmą temat relacji rodzimego folkloru i sztuki wysokiej w przełomowych momentach historii.
Podsumowaniem WARSZTATU II i WARSZTATU III pedagogów z Serbii i Polski będzie WYSTAWA I The Elements  będzie stworzenie dwóch tek oryginalnych grafik, wystawy w obu krajach oraz publikacja.
W Krakowie odbędzie się WARSZTAT IV Green Guerillaz City Activists grupy studentów z ASP i z Hochschule Trier zainspirowany działalnością aktywistów zielonej partyzantki miejskiej. Rezultatami warsztatów będzie publikacja prac studenckich. Pod koniec projektu odbył się WARSZTAT V graficzny dla studentów ASP z Wydziału Grafiki w Krakowie. Przez 5 dni 28 studentów pracowało w 5 technikach graficznych. Powstałe prace będą prezentowane podczas wystawy w Galerii ASP w Bronowicach 2021.
WYSTAWA II, The Vistula is burning będąca kontynuacją projektu krakowskich artystów, Stopień niepoznania, z udziałem artystów polskich oraz studentów z uczelni partnerskich, odbędzie się w Krakowie. Po wystawie zostany wydany wydany katalog z obu wystaw. W ramach projektu wydany zostanie także katalog GRUPY 13  – artystek wypowiadających się na temat ekologii w wystawie pod tytułem Śmieć/Śmierć.
Do projektu włączamy film – WYWIADY z przyrodnikami i artystami, uznanymi specjalistami. Zostanie on zaprezentowany publicznie a część wywiadów udostępniona na stronie projektu. Wywiad z: Marcinem Kostrzyńskim, Urszulą Zajączkowską, Dianą Lelonek, Stanisławem Łubieńskim, Agnieszką i Marcinem Przybył (www.pszczelarium.pl). Do filmu, który będzie prezentowany w wersji kinowej oraz na festiwalach filmowych zostały wykonane specjalnie dla naszego projektu performance Krzysztofa Maniaka oraz wykorzystane prywatne zdjęcia prac i fragmenty filmów Diany Lelonek i oraz zdjęcia i animacje Urszuli Zajączkowskiej a także nagrania ukrytą kamerą Marcina Kostrzyńskiego. Serdecznie dziękujemy przyrodnikom i artystom za użyczenie nam swoich dzieł a także ekipie Krakow Film Klaster za przepięknie nagrany wyreżyserowany i zmontowany film. Firmie Hobbit dziękujemy za tłumaczenia angielskie wywiadów!

Projektowi towarzyszy strona internetowa relacjonująca przebieg realizacji projektu.

Zwieńczeniem projektu będą PUBLIKACJE obszerne, dwujęzyczne oraz monografia.
Jednym z priorytetów naszych Uczelni jest umiędzynarodowienie procesów dydaktycznych i badawczych. Prowadząc intensywną wymianę w ramach programu Erasmus+, potrzebujemy rozszerzonych, długoterminowych systemów współpracy, które pozwoliłyby na utrwalenie metod twórczych i dydaktycznych w formacie wykraczającym ponad
wymiar mobilności jako takiej. Dla pedagogów i studentów projekt oznacza szansę na stworzenie i przetestowanie nowych procedur oraz zdobycie wielopłaszczyznowych doświadczeń. Dla naszej uczelni jest on szansą na wdrożenie i wypromowanie internacjonalizacji jako ważnego narzędzia dydaktyki i przepływu idei artystycznych.

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Matejki 13, 31-157 Kraków

tel. +48 12 422-24-50

rektor@asp.krakow.pl

NIP: 675-00-07-570

Zespół

Bogdan Achimescu

Marta Bożyk

Agnieszka Jankowska Marzec

Katarzyna Skrobiszewska

Joanna Kaiser

Koordynacja

koordynator projektu:
Marta Bożyk

koordynator finansowy:
Agnieszka Pletty

Website by Morf.st  / Main photos by Dufaj

© Your copyright text