The Elements – Belgrad

The Elements

The Elements in print workshops at Faculty of Graphic Art Department on Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow from few years is running pogramme of exchange students and teachers from Belgrade and Krakow. Obie szkoły należą do – wciąż malejącej – grupy europejskich uczelni kontynuujących z pietyzmem tradycje klasycznego warsztatu graficznego. Ta trudna dziedzina wymaga od uczących dogłębnej znajomości technologii i ciągłej praktyki opartej na własnej aktywności artystycznej. Jednocześnie każdy ośrodek graficzny posiada swoją specyfikę, patenty warsztatowe, odkrycia, wypracowywane przez lata warianty klasycznych receptur i unikalne technologie. Spotkanie pedagogów z różnych uczelni na wspólnym warsztacie i wymiana takich specjalistycznych doświadczeń jest bezcenna. Doświadczenia warsztatowe prowokują z kolei do dyskusji nad kondycją i możliwościami rozwoju szeroko rozumianej grafiki artystycznej. Działanie w nowym otoczeniu, w warunkach inspirującej rywalizacji przełamuje rutynę i działa stymulująco nawet na dojrzałych i doświadczonych twórców.

Wiodącym tematem warsztatów będą żywioły/elementy natury, które pojawiać się będą zarówno w procesie technologicznym jak i w warstwie treściowej grafik. Element natury jest bardzo silny w warsztacie graficznym; klasyczna grafika to nieustanne obcowanie z naturalnymi materiałami: drewnem, kamieniem, miedzią, żywicami, organicznymi spoiwami i barwnikami. To, coraz rzadszy we współczesnej sztuce, bliski, bezpośredni kontakt z organiczną materią. Niestety część procesu graficznego, zwłaszcza związana z trawieniem i czyszczeniem matryc, wymaga agresywnych chemicznych środków. Od lat podejmowane są próby zastąpienia toksycznych – zarówno dla twórcy jak i środowiska naturalnego- substancji, nieszkodliwymi proekologicznymi związkami. Ta zmiana wymaga jednak rewizji dotychczasowych przyzwyczajeń i akceptację odmiennych rezultatów procesu graficznego. Podczas sympozjum i towarzyszących mu dyskusji uczestnicy poznają alternatywne techniki graficzne i ocenią ich przydatność w warunkach uczelnianych pracowni.

Podczas trwania warsztatów powstała bogata dokumentacja fotograficzna skupiona na sensualnym kontakcie artysty z materiałem, ukazująca alchemię niezwykłego procesu: przekształcania kawałka drewna, kamienia czy metalu w dzieło sztuki – matrycę graficzną.

Warsztaty graficzne odbyły się w Serbii dla grup pedagogów z obu uczelni we wrześniu 2019.

Kadra pedagogiczna wykładowców ASP i University of Belgrade pracowała w zespołach w obu krajach. Grupa pedagogów z Serbii odwiedziła ASP w Krakowie i przyglądnęła się naszemu warsztatowi graficznemu i wykona grafikę. Podczas pobytu w Belgradzie obie grupy artystów wysłuchały wykładów na temat projektu. Zostali oprowadzeni po belgradzkich zabytkach i ogrodzie botanicznym w poszukiwaniu inspiracji do prac graficznych.

Result of the workshops are 2 portfolios of prints made by both groups of academic staff. Portfolios will become part of archive of art aschools of both countries.

On the end of project would be an exhibition of that prints in May 2020 in Krakow and in April 2020 in Belgrade.

Details & Info