Back to the top

O nas i partnerach

O nas i partnerach

My, jako wykładowcy artystycznych uczelni odczuwamy pilną potrzebę zabrania głosu w sprawie palących problemów współczesności – przyszłości naszej cywilizacji i środowiska naturalnego.

Jednym z wyzwań związanych z ekologicznymi zagrożeniami jest trudność w przekazaniu ich powagi i konsekwencji społeczeństwu, które pozostaje nieprzekonane mimo powszechnie dostępnych faktów (“Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie“, podpisana przez 150 tys. naukowców).

Uważamy, że artyści mają tutaj istotną rolę do odegrania, ich śmiałe pomysły mogą pomóc zrozumieć zbyt abstrakcyjną i odległą wiedzę. Zaplanowane w projekcie działania: warsztaty, prezentacje, publikacje, wykłady, spotkania z udziałem artystów i specjalistów z kilku krajów, przyczynią się do umiędzynarodowienia debaty na temat wspólnych, ponadnarodowych problemów oraz do przepływu idei pomiędzy różnymi obszarami kultury. Współpraca z The University of Alabama ułatwi nam szersze spojrzenie na zagadnienie.

Wśród naszych studentów, i nie tylko, obserwujemy pochłonięcie przez rzeczywistość wirtualną. Uznajemy za niezmiernie ważne przypomnienie im, że natura jest pierwszą nauczycielką, szczególnie twórców. Warsztaty w plenerze, poparte wykładami o naturze, jej obecności w sztuce od wieków, będą miały takie znaczenie. Niezapośredniczony, uważny kontakt z naturą jest też pierwszym krokiem ku budzeniu wrażliwości ekologicznej.

Na wymianę z ASP w Krakowie przyjeżdżają z HS University of Applied Sciences & Design Trier studenci chcący rozwijać się bardziej w artystycznym niż projektowym kierunku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zaplanowaliśmy współpracę przy wyzwaniu, jakim jest udział w warsztatach artystycznych oraz stworzeniu wystawy problemowej. My z kolei liczymy na skorzystanie z doświadczeń jakie posiada Hochschule w zakresie pracy w interdyscyplinarnych zespołach.

Wydział Grafiki ASP w Krakowie i Wydział Sztuki Uniwersytetu w Belgradzie łączy podobne podejście do kultywowania tradycji grafiki warsztatowej, wyjątkowe na tle innych ośrodków akademickich w Europie. Potrzebne jest, abyśmy się wzajemnie wsparli oraz wymienili doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi współczesnych tendencji i perspektyw rozwoju tej dziedziny sztuki. Potrzeba stawiania sobie nowych wyzwań, konfrontacji postaw i doświadczeń, zarówno ideowych jak i warsztatowych, dotyczy wszystkich artystów pedagogów biorących udział w projekcie.

Prowadząc intensywną wymianę międzynarodową obserwujemy, że studenci przyjeżdżający na wymianę oraz polscy studenci mają skłonność do zamykania się w swoich kręgach. Chcemy zastanowić się, jak uczyć ich większej otwartości na siebie oraz umiejętności współpracy w grupie.

Źródłem tych informacji jest obserwacja podczas zajęć w pracowniach, wypełnione przez studentów ankiety i rozmowy po odbytych stypendiach z koordynatorami programów wymiany międzynarodowej na naszej uczelni oraz opinie zebrane w Ogólnopolskim Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych.

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Matejki 13, 31-157 Kraków

tel. +48 12 422-24-50

rektor@asp.krakow.pl

NIP: 675-00-07-570

Zespół

Bogdan Achimescu

Marta Bożyk

Agnieszka Jankowska Marzec

Katarzyna Skrobiszewska

Joanna Kaiser

Koordynacja

koordynator projektu:
Marta Bożyk

koordynator finansowy:
Agnieszka Pletty

Website by Morf.st  / Main photos by Dufaj

© Your copyright text